Een praatje met… Afdrukken
donderdag 05 mei 2011

Jolanda Aleven, moeder van Lotte, Lisa en Tessa, door Jos Lamers


Hoe lang dammen de meiden al?
Lotte acht jaar, Lisa zeven jaar, Tessa zes jaar.

Hoe zijn ze met dammen in aanraking gekomen?
Via schooldammen.

Wordt er thuis veel gedamd?
Nee!! Alleen broer Wout ( trouwens ook een goede dammer) daagt ze wel eens uit!

Spelen ze bij Damvereniging VBI in de landelijke competitie
Ja, Lotte speelt in het derde tiental en Lisa en Tessa spelen in het vierde tiental.

Zijn de gezusters ambitieus?
Lotte zeker, de andere twee wat minder.

Op welke school zitten de meiden?
Lotte zit op het OBC in 4 VWO; Lisa zit ook op het VWO, in 2; Tessa gaat het komende schooljaar naar Havo-VWO.

Dammen jullie ook?
Nee, maar we vinden het wel leuk en steunen de dochters ten volle.

Noot van Jolanda: ze hebben heel veel aan de damclub en de vrijwilligers te danken!!